Call us toll free:
Top notch Multipurpose WordPress Theme!

Fraudeurs


Een tijdje geleden waarschuwden we in een nieuwsbrief al dat er reclameronselaars actief zijn in Malle.

We ontvingen wederom een melding van frauduleuze praktijken. We vatten het kort even samen:
Boosdoener van dienst is een Nederlandse firma met de naam Explore Direct die adverteerders ronselen voor de site vrijetijdspagina.eu.  Deze organisatie heeft niet zo’n fraaie bedoelingen. Met een list tracht men handelaars te verleiden tot het ondertekenen van een advertentieovereenkomst. De oplichters maken de handelaar telefonisch duidelijk dat ze een fax moeten ondertekenen en terugsturen om een advertentieovereenkomst op te zeggen. Uiteindelijk gaat het niet om het verbreken van een overeenkomst, maar wel om een bestelling van meer dan 200 euro per maand. Eerder waren ze al actief in de gemeente Mol. Lees hier hun waarschuwing. Opletten dus en niets ondertekenen!

Event EcoMobiliteit


De netwerkavond omtrent EcoMobiliteit was erg boeiend.

We begonnen met een theoretisch gedeelte door prof. Messagie (VUB) waarbij we leerden dat de productie en recyclage van elektrische wagens en de energie die ze gebruiken, veel milieuvriendelijker is dan voor conventionele wagens. In deze studie werden verscheidene voorbeelden aangehaald van de belangrijkste beschikbare modellen. U kunt deze presentatie nog eens rustig nalezen via deze link.

Minstens even interessant zijn de rekentools die accountantskantoor J&J heeft ontwikkeld waarmee de fiscale verschillen berekend worden tussen conventionele en elektrische wagens. Voor alle berekende modellen werd aangetoond dat de meerprijs van de elektrische wagens werd terugbetaald op enkele jaren. U gelooft het niet? Kijk hier naar deze rekentool en overtuig uzelf.

Natuurlijk was het “uitproberen” van de elektrische en hybridewagens op de parking van café Trappisten een leuke afsluiter. Dat er nadien nog flink werd verder vergaderd hoeven we ook niet te vertellen. Zoals u ziet een boeiende avond, met dank aan de gelegenheidssponsor Trineuron, een afdeling van Emrol.

Enkele foto’s van deze netwerkavond zijn te bekijken op onze Facebookpagina.

Hopelijk mogen we u in de toekomst ook begroeten op één van onze events!

Uitnodiging EcoMobiliteit


Andere brandstoffen dan benzine of mazout? Zal er nog wel elektriciteit beschikbaar zijn? Zijn die nieuwe vormen fiscaal interessant?

Bedrijvenpark Malle biedt U een gevarieerde en boeiende informatieavond aan omtrent deze problematiek.

Donderdag 20 november 2014
17.00 uur in Café Trappisten

Agenda :

17. 00u: Ontvangst en netwerking

17.15u:  Stroomafschakeling in Malle : korte toelichting door Hans Suykens , ambtenaar noodplanning en manager interne zaken. Nu reeds vragen ? Mail ze reeds door aan
noodplanning@malle.be

17.30u:  Dr Maarten Messagie ,VUB , zal in volle onafhankelijkheid een kort overzicht geven van de recente onderzoeksresultaten op het vlak van beschikbaarheid
van grondstoffen en milieu-effecten

18.15u: Jan Peeters , accountantskantoor J&J : rekentool traditioneel versus alternatief

18.30u: Voorsteling aanwezige alternatieve wagens die op de parking staan opgesteld

18.45u: Drank en broodjes

19.00u: Bewondering en/of bekritisering van de wagens op de parking , nadien onbeperkte netwerking

Volgende merken zullen alvast hun eco-wagens ter plaatse voorstellen:

Citroen garage Felix (Co en C5)
BMW Centauto ( i3 en i8 )

Dit event wordt financieel ondersteund door Trineuron , een divisie van Emrol die Litium batterijen ontwikkelen.

Wij verzoeken U vriendelijk Uw deelname vooraf aan te kondigen door een e-mail te sturen naar: events@bedrijvenparkmalle.be

Met vriendelijke groeten van het events-team
Leden Bedrijvenpark Malle gratis – niet-leden 10 €

Wegenwerken


In de week van 17 november renoveert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van de Vlaamse overheid het dubbelrichtingsfietspad van de N153 (Oostmalsebaan/Sint-Lenaartsebaan).

Het fietspad krijgt een nieuwe toplaag in asfalt tussen de Steenovenstraat en de Akkerstraat in Oostmalle. Tijdens de werken, die wellicht 5 dagen zullen duren, zal de gewestweg afgesloten zijn voor autoverkeer. Er geldt dan een omleiding voor doorgaand autoverkeer.

Event EcoMobiliteit


Onze reeds vroeger geplande event omtrent EcoMobiliteit gaat door op donderdag 20 november 2014 om 17.00 uur – Café Trappisten Westmalle.

Blijft het benzine of mazout ? Wordt het elektriciteit of aardgas of waterstof ?
Dr. Maarten Messagie van de VUB die dit al jaren aan het bestuderen is, komt ons haarfijn de economische en ecologische voor- en nadelen uitleggen.
Daarnaast hebben reeds 4 grote automerken zich geëngageerd om hun meest recente types inzake brandstofvormen ter plaatse voor te stellen.

Méér informatie krijgt u de komende weken via een nieuwsbrief en onze website.

Nu reeds méér inlichtingen? Mail naar events@bedrijvenparkmalle.be

Met vriendelijke groeten,
Het BPM-events team

Nachtbewaking


Permanente Nachtbewaking: 9 maanden actief.

Het gedurfde project om iedere nacht een bewakingspatrouille op het bedrijven terrein te hebben is een ongemeen succes. Het aantal signalementen is drastisch verminderd :aldus hoofdinspecteur E. Van Tichelt van de dienst preventie bij de Politiezone Voorkempen. De tevredenheid van de deelnemers aan de evaluatievergadering op 9 okt. ll. was dan ook algemeen en de werking zal volgend jaar zeker worden verder gezet.

Solidariteit onder de bedrijven : dat is het sleutelbegrip waarop de hele actie steunt. Om de continuiteit te kunnen garanderen op lange termijn zijn bijkomende leden zeer welkom.

Aarzel niet om ook uw interesse kenbaar te maken : manager@bedrijvenparkmalle.be

Evenementenspiegel afvalverwerking


Duurzaam omgaan met afval en materialen.
Erg enthousiast en voor een zeer geïnteresseerd publiek heeft Meg Scheppers van OVAM duidelijk laten zien hoe duurzaamheid mbt tot afval en materialen, kan worden gerealiseerd. In de mooie locatie van de Trappistencafé was ieder ervan overtuigd dat er daarvoor handvaten genoeg worden aangereikt. Het meest voor de hand liggende is de materialenscan.  

De grondstoffen worden inderdaad schaarser en duurder. OVAM en Agentschap Ondernemen ontwikkelden een materialenscan voor de Vlaamse bedrijven. Dit kan U helpen om concrete stappen te zetten richting duurzaam materialengebruik en daardoor ook verlaging van de kosten. ETAP is trouwens ten gevolge van de materialenscan volop bezig structurele veranderingen door te voeren

                       Deze materialenscan is gratis !

BPM zal dit mee coördineren

Méér informatie ?  www.materialenscan.be

Voor inschrijving : info@bedrijvenparkmalle.be of manager@bedrijvenparkmalle.be

Trash = Cash


Gaan wij duurzaam om met afval en materialen?

 

Geachte collega’s,

Circulaire economie, ecodesign en industriële symbiose zijn de modewoorden van de dag, wanneer het gaat over grondstoffen, materialen en afvalstoffen.
Dure woorden, maar in feite een heel eenvoudig principe. Wanneer bedrijven elkaar beter leren kennen, ontdek je dat wat voor de ene een afvalstof is voor de andere een waardevolle alternatieve grondstof kan zijn.
Samenwerken leidt in een dergelijk geval vaak tot kostenreductie, zowel voor de producent als voor de ontvanger van het materiaal. Opvallend is dat dergelijke succesvolle symbiose vaak optreedt tussen bedrijven uit totaal verschillende sectoren. Ook ervaringsuitwisseling tussen bedrijven over uitsortering en selectieve inzameling van diverse afvalfracties, of over ecodesign kunnen uitmonden in verrassende opportuniteiten om samen met andere bedrijven collectief actie te ondernemen.

Bedrijvenpark Malle vzw kan hierin een uiterst belangrijke rol als facilitator spelen.

Donderdag 25 september om 17.00 uur
Café Trappisten Westmalle

U bent van harte uitgenodigd, maar mogen wij u vragen om u even te melden met een mail naar events@bedrijvenparkmalle.be als u komt en met hoeveel, dan kunnen wij zorgen dat iedereen comfortabel kan zitten en er genoeg versnaperingen aanwezig zijn.

Mocht u nog vragen hebben over deze avond kunt ons een mail sturen naar events@bedrijvenparkmalle.be.

Met vriendelijke groeten,
Het BPM-events team

Leden van het Bedrijvenpark Malle gratis – niet leden € 10,00

Beheersing van afval


Een aantal elementen zet ons aan tot nadenken als het om afval gaat:

  • Nieuwe wetgeving Vlarema
  • Méér selecteren is ieders boodschap
  • De ecologische voetafdruk
  • De inzet van mensen wordt groter en de kosten lopen steeds hoger op
  • Heel wat verdoken besparingsmogelijkheden

Bedrijvenpark Malle meent een rol te kunnen spelen in de afvalbeheersing bij de bedrijven op het bedrijvenpark door informatie te verspreiden en bepaalde zaken te concentreren om zo te werken aan een kostprijsverlaging. In dit kader wordt er een informatievergadering georganiseerd op 25 september e.k.

Daar zal uitvoerig VLAREMA worden toegelicht en op basis van de respons van de bedrijven kan er een gemeenschappelijk actieplan worden uitgewerkt. Uw aanwezigheid is daarom zeer gewenst zodat we de juiste inschattingen kunnen maken qua deelname / geïnteresseerde organisaties.
Bijkomende informatie zal in de komende dagen worden bezorgd.

Wegenwerken N14 Zandhoven


Vanaf 11 augustus voert de Vlaamse overheid ingrijpende werken uit op de N14 in Zandhoven. De N14 is een belangrijke gewestweg met tal van bedrijven en winkels. Misschien maakt ook u er vaak gebruik van voor verplaatsingen in het kader van uw professionele activiteiten? Of uw klanten en leveranciers?

Op de website van Wegen en Verkeer leest u meer over de aard en de planning van de werken, de hinder tijdens de eerste fase van de werken en de bereikbaarheidsadviseur die tot uw beschikking staat.