Call us toll free:
Top notch Multipurpose WordPress Theme!

Informatievergadering riolering


Op vraag van de gemeente verspreiden we graag volgend bericht ivm belangrijke rioleringswerken.

Problematiek
De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) plant een grondige renovatie van de pompstations in Schepersdijk en De Schaaf. Maar vooraleer dat kan gebeuren, moeten wij ervoor zorgen dat er zo weinig mogelijk regenwater in het afvalwaterriool terecht komt en omgekeerd. Want dat bepaalt enerzijds de noodzakelijke grootte van de pomp, maar beïnvloedt anderzijds ook de werking van het zuiveringsstation. Daarom moet iedereen regenwater en afvalwater op zijn perceel scheiden en is het belangrijk dat iedereen op de juiste manier aangesloten is.

Wat betekent dat nu voor uw bedrijf?
De Vlaamse Milieu Reglementering (VLAREM) stelt dat iedereen verplicht is om gescheiden aan te sluiten indien er een gescheiden riolering aanwezig is in de straat. Op het industrieterrein is een gescheiden stelsel aanwezig en zou dus iedereen ook gescheiden aangesloten moeten zijn.

De praktijk leert ons dat dit echter niet het geval is. Daar kunnen we nu iets aan doen. Vermoedelijk voeren we in de loop van 2015, in samenwerking met Aquafin en Pidpa-Riolering, de nodige saneringswerken aan de riolering uit. Tegen dan zou ook uw riolering in regel gesteld moeten worden, als dat nu nog niet geval is.

Infovergadering
Hoe dit allemaal concreet in zijn werk gaat en wat de concrete gevolgen zijn voor uw bedrijf, willen wij u vertellen op een infovergadering op dinsdag 26 augustus 2014 om 17.00u in zaal De Kelder van het jeugdcomplex aan de Lierselei 19. We willen u alvast vragen om uw aanwezigheid te bevestigen op onderstaand mailadres. Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Johan Bockx van onze dienst openbare werken op het telefoonnummer 03/310 06 45 of via volgend e-mailadres: openbarewerken@malle.be.

Vriendelijke groeten,
Gemeente Malle

Week van de Bedrijfsoverdracht


Ook dit jaar organiseert het Agentschap Ondernemen, samen met haar partners, de Week van de Bedrijfsoverdracht en dit van 20 tot 24 oktober. Verschillende infosessies vinden iedere dag van de week plaats, verspreid over gans Vlaanderen. Diverse thema’s kunnen daarbij aan bod komen zoals starten door overname, groei door overname, financiering van de overname, het continuïteitsplan,…

Hebt u interesse? Op www.weekvandebedrijfsoverdracht.be vindt u alle nodige informatie.

Rioolnetwerk


Alle bedrijven op het Bedrijvenpark Malle zullen in augustus worden uitgenodigd voor een info vergadering omtrent werken aan het rioolnetwerk. De dienst openbare werken van de gemeente, HidroRio en Aquafin zullen toelichting geven bij de werkzaamheden die volgend jaar zullen worden uitgevoerd. We houden je verder op de hoogte.

Leerlingen bezoeken bedrijven


Op initiatief van BPM kregen een 50-tal leerlingen uit het zesde leerjaar van 2 lagere scholen van Malle (De Horizon en ’t Park) de kans om kennis te maken met 4 bedrijven op ons Industriepark. De leerlingen maakten kennis met de diversiteit en de technische aspecten van het bedrijfsleven. We bedanken Hacos, Comitor, Ecover en Natra voor hun medewerking.

Op de Facebook pagina van BPM kan u enkele foto’s bekijken van deze leerrijke rondleidingen.

In de toekomst zullen dergelijke bedrijfsbezoeken zeker en vast opnieuw georganiseerd worden en uitgebreid naar de drie andere lagere scholen. Wie weet worden de leerlingen wel warm voor een job dicht bij huis….

Infoavond EcoMobiliteit


Rijden met andere energiebronnen dan benzine of diesel is dat al interessant? En wat nemen we dan: CNG – Electriciteit – Waterstof? Wij hebben een autoriteit op het vlak van EcoMobiliteit uitgenodigd om ons wegwijs te maken in deze materie.

Dr. Maarten Messagie van de VUB die deze materie al jaren aan het bestuderen is, komt ons haarfijn de economische en ecologische voor- en nadelen uitleggen. Voor personen- en bedrijfswagens en beginnen we er nu al aan of wachten we beter nog even? Op het einde van de avond kent u de antwoorden op al deze vragen.

Wij verwachten u donderdag 19 juni om 17.00 uur in Café Trappisten Westmalle.

U bent van harte uitgenodigd, maar mogen wij vragen om even uw aanwezigheid en het aantal personen te bevestigen via een mail naar events@bedrijvenparkmalle.be.  Dan zorgen wij dat iedereen comfortabel kan zitten en er genoeg versnaperingen aanwezig zijn. Deze laatste worden ons aangeboden door de firma Trineuron, een divisie van Emrol, die lithium batterijen ontwerpen die ook in wagens gebruikt kunnen worden. Voor BPM leden is de inkom gratis. Niet leden betalen 10€.

Mocht u nog vragen hebben over deze avond kunt u een mail sturen naar events@bedrijvenparkmalle.be.

Uitnodiging EcoMobiliteit


Mobiliteit is overal een hot item. Nieuwe brandstofvormen bieden zich aan : wordt het elektriciteit , aardgas of misschien waterstof?
Wat zijn de verwachtingen op korte en op langere termijn? Moet ik er reeds rekening mee houden bij de aankoop van een nieuwe (bedrijfs-)wagen?
Om een antwoord te geven op al deze vragen, organiseert Bedrijvenpark Malle een informatievergadering over EcoMobiliteit.

Wanneer: donderdag 19 juni 2014 om 17.00 uur
Waar: Café Trappisten te Westmalle

Blokkeer deze datum alvast in je agenda! Méér informatie volgt binnenkort.

Het BPM-events team
Fons Van den Bergh, Tel 0475/41.53.07

Actie Telenet stopgezet


Op onze informatieavond over het trage Internet in ons bedrijvenpark mochten wij een 35 genodigden begroeten. Wij danken alle aanwezigen voor hun interesse.
Nick Vandeweyer van Telenet heeft ons in een betoog van anderhalf uur een goed inzicht gegeven van wat Telenet allemaal te bieden heeft.
Telenet had zich verbonden om bij het behalen van contracten ter waarde van € 7500,00 per maand het hele industriepark te voorzien van coax en fiber bekabeling.
In contacten met diverse collega’s hebben wij echter moeten vaststellen dat het bedrag van € 7500,00 niet realistisch is en hebben wij beslist om dit project stop te zetten.
Voor sommige onder u is er toch wel en goed vooruitzicht want wij hebben vernomen dat met de werken die in de Industrieweg aan de gang zijn , daar ook coax in de grond gestoken wordt. Dit impliceert dat de bedrijven aan de Industrieweg later dit jaar toch op Telenet kunnen overschakelen. Mochten wij hier meer informatie over krijgen zullen wij onze collega’s natuurlijk op de hoogte brengen.

Betere beveiliging van het bedrijvenpark


Dankzij de inspanningen van de werkgroep veiligheid, het ganse BPM bestuur, de aangesloten bedrijven en T&D security zijn er recent grote borden geplaatst die zeker de veiligheid in ons bedrijvenpark zullen verhogen. Als u nog niet deelneemt aan het veiligheidscharter dringen wij er op aan onmiddellijk contact op te nemen metbestuur@bedrijvenparkmalle.be. Wij vertellen u graag alle voordelen van onze permanente nachtbewaking!

Wegenwerken in Malle


De N133 die Brecht met Malle verbindt krijgt een nieuw wegdek. Deze werken zullen doorgaan van 21 april tot eind juni, zo meldt ons het agentschap wegen en verkeer.

Besparen op afval


Papier, glas, restafval, enz… : het moet allemaal afgehaald en verwerkt worden. Maar bent u zeker dat u daar niet teveel voor betaald? BPM wil u daarbij helpen. Stuur uw laatste 2 facturen door naar bestuur@bedrijvenparkmalle.be en wij gaan het voor u na! Gratis en voor niks! Nog straffer, als er voldoende bedrijven hun facturen doorsturen kunnen we – zonder enige verplichting – onderhandelen om betere tarieven te verkrijgen, en kan u zich concentreren op wat echt belangrijk is voor uw bedrijf.