Call us toll free:
Top notch Multipurpose WordPress Theme!

Beheersing van afval

aug
12

Beheersing van afval

Een aantal elementen zet ons aan tot nadenken als het om afval gaat:

  • Nieuwe wetgeving Vlarema
  • Méér selecteren is ieders boodschap
  • De ecologische voetafdruk
  • De inzet van mensen wordt groter en de kosten lopen steeds hoger op
  • Heel wat verdoken besparingsmogelijkheden

Bedrijvenpark Malle meent een rol te kunnen spelen in de afvalbeheersing bij de bedrijven op het bedrijvenpark door informatie te verspreiden en bepaalde zaken te concentreren om zo te werken aan een kostprijsverlaging. In dit kader wordt er een informatievergadering georganiseerd op 25 september e.k.

Daar zal uitvoerig VLAREMA worden toegelicht en op basis van de respons van de bedrijven kan er een gemeenschappelijk actieplan worden uitgewerkt. Uw aanwezigheid is daarom zeer gewenst zodat we de juiste inschattingen kunnen maken qua deelname / geïnteresseerde organisaties.
Bijkomende informatie zal in de komende dagen worden bezorgd.

About the Author:

Related Posts

Leave a Comment!

You must be logged in to post a comment.