Call us toll free:
Top notch Multipurpose WordPress Theme!

Nieuwjaarsreceptie 2023


De Nieuwjaarsreceptie 2023 zal doorgaan bij de Engels Group, Industrieweg 19 2390 Malle, op 12 januari vanaf 17.30 uur.

Diegenen die wensen in te schrijven mailen naar manager@bedrijvenparkmalle.be

Fietsen voor uw werknemers


bpm-fiets

Een engagement van Bedrijvenpark Malle vzw ten voordele van u en uw medewerkers.

Gezond, sportief en stress-reducerend
Geen financiële inbreng van de werkgever
Voordeel werknemer tot 60% door fiscale optimalisatie

Een nieuwe fiets voor uw medewerker, een nieuwe start voor beiden

17 november 2016

De Notelaar
Lierselei 17, 2390 Oostmalle

17.00 Ontvangst
17.30 Opening door de burgemeester
17.40 TeamCyclis – Joep Kempen
18.00 Case Study
18.10 Panelvragen met o.m.
Edwig Van Hooydonk
(Tweevoudig winnaar ronde van Vlaanderen)
SD Workx, Team cyclus
18.45 Netwerkmoment

Gratis inschrijven voor deelname op events@bedrijvenparkmalle.be

Voor meer info manager@bedrijvenparkmalle.be

Verkeersbericht


wegwijzerWTC Windklievers-Zoersel  meldt ons dat hun 22ste veldtoertocht doorgaat op zondag 23 okt 2016. Het vertrek is gepland tussen 8.00 en 10.30 uur en  aankomst op de terreinen van voetbalclub KFC Zoersel op de Westmallebaan.

Mogelijk kan dit wat verkeersdrukte/-hinder meebrengen in de straten van het Bedrijvenpark.

De deelnemers worden er attent op gemaakt dat ze zich aan alle verkeersregels en -reglementen dienen te houden wat betreft het gebruik van de openbare weg, parkeren enz… Het is en blijft hun eigen verantwoordelijkheid. Uiteraard hebben de organisatoren er op voorhand geen zicht op hoeveel deelnemers zij mogen verwachten en of er al dan niet gebruik gemaakt wordt van Delften en de zijstraten om te parkeren

Evaluatievergadering nachtbewaking dd. 7 oktober 2016


inbrekerOok tijdens deze vergadering in de raadzaal van het gemeentehuis  was er weer een sfeer van algemene tevredenheid. Vooral het feit dat er geen bedrijven afhaken, tenzij bij stopzetting van de activiteiten , bewijst dat het project voldoet aan een behoefte. Zoals nog een drietal anderen,  is nu ook het laatste groot bedrijf (Etap)  nu toegetreden.

De reden van het succesvol optreden van de nachtelijke patrouille moet gezocht worden in de zeer interessante vorm van de bewakingszone . Alleen bedrijven op het Bedrijvenpark en aansluitend op de Antwerpse steenweg komen in aanmerking.

Een verontrustend  punt in de nachtelijke beveiliging blijft het probleem van niet goed gesloten ramen, deuren en poorten. Dit is dan ook hetgeen de patrouille het meest bezighoudt, vooral tijdens de eerste controleronde.  Zeer consequent wordt de bedrijfsleider daaromtrent de volgen de morgen per mail geïnformeerd.

Naast deze toelichting door de Michiel Minjauw , operations manager bij het bewakingsbedrijf  T & D , gaven ook de heren Van Tichelt en Goovaerts van de preventiedienst van de Politiezone Voorkempen , toelichting bij hun ervaringen. Zij noteerden de voorbije 12 maanden 4 (lichte) inbraken (of pogingen) bij niet-deelnemers  en één in het Recyclagepark. Dit laatste valt best mee gezien de problemen die andere recyclageparken hebben. Natuurlijk is dan IGEAN ook erg ingenomen met de nachtelijke bewaking.

Wij wijzen erop dat met dit project  de individuele bedrijven worden bewaakt en niet het Bedrijven park als geheel.  Natuurlijk werkt de  patrouillering preventief voor iedereen! We doen dus nogmaals een beroep op ieders solidariteit om het geheel  betaalbaar te houden. In de vergadering  werd voorgesteld dat ieder zijn eigen buren niet-deelnemers zal aanspreken om hen  ook over de streep te krijgen. Na contactname kan de parkmanager de eventuele aansluiting regelen.

In de verdere discussie bleek dat bepaalde deelnemers interesse hebben in een  uitbreiding van de bewakingsperiode : vroeger beginnen, overdag, in het weekend en tijdens verlofdagen?  Het bestuur zal samen met T & D de behoefte en demogelijkheden verder intensief onderzoeken.

Duurzaam woon-werkverkeer


Bedrijvenpark Malle wil in dit kader al zijn leden de kans geven om de mobiliteit van de werknemers een andere wending te geven.

Gezondheid, sportiviteit en minder stress! Met de fiets naar het werk.

Zonder inbreng van uw bedrijf, financieel, nog administratief kan de werknemer via een lease-systeem een fiets verwerven aan quasi de helft van de prijs. De zeer gunstige fiscale regeling ligt aan ten grondslag.

Dit project, dat als KMO moeilijk zelf te verwezenlijken valt zal worden voorgesteld als

FIETS-EVENT

op donderdag 17 november 2016 om 17.00 uur
De Notelaar, Lierselei 17 Oostmalle

De hele procedure, van bekendmaking bij de werknemers tot de levering van de fiets en de pechverhelping, zal uitvoerig worden toegelicht door specialisten.

Natuurlijk is ook het netwerkaspect op deze bijeenkomst niet onbelangrijk.

Wij noteren graag uw gratis deelname aan dit event op events@bedrijvenparkmalle.be.

Voor nadere info: manager@bedrijvenparkmalle.be (0475 415 307)

 

Dag van de ambachten 2016


Op 27 november 2016 viert de Dag van de Ambachten zijn 10e verjaardag!

Elk jaar zetten bijna 700 ambachtslieden in het hele land op die dag hun deuren wagenwijd open.

Ze belichten hun passie, knowhow en creativiteit met oog voor kwaliteit en uitmuntendheid. Op het programma: demo’s, rondleidingen, proeverijen en verkoop van hun producten en creaties.

De Dag van de Ambachten is een initiatief van de FOD Economie georganiseerd met de steun van de federale minister voor KMO’s en Zelfstandigen.

Bedoeling is om echte ambachtslieden de mogelijkheid te geven zich in de spots te plaatsen, het smaakvolle en lekkere “made in Belgium” met de bezoekers te delen door lokale tradities te doen voortleven.

Kijk voor meer informatie op www.dagvandeambachten.be.

Maximalle


Enkele maanden geleden ontving U een aankondiging van wege de gemeente waarin de opendeurdag van 2 okt. werd aangekondigd . Intussen krijgt dit initiatief meer vorm en krijgt dit evenement de titel Maximalle

 Als bestuur van BPM willen wij ieder sterk aanmoedigen tot deelname

Wij wensen er nadruk op te leggen dat dit initiatief voor de bedrijven in het teken wordt geplaatst van werkgelegenheid in eigen streek . De gelijklopende jobbeurs zal er toe kunnen bijdragen om goede werkkrachten uit de regio te rekruteren !

Klik op onderstaande link om alle informatie te downloaden…

maximalle brief bedrijven_30.05.2016

E-Commerce in Malle


Een ver van uw bed show of de toekomst voor uw zaak….

Programma

19.00 uur: onthaal, foyer de notelaar

19.30 uur: gastspreker Barbara Torfs, hoofd marketing en communicatie Schoenen Torfs, en drijvende kracht achter de succesvolle e-commerce van Schoenen Torfs

20.15 uur: debat over de voor- en nadelen van e-commerce

Moderator: Erwin Van den Sande

Panelleden o.a. Barbara Torfs (Schoenen Torfs), Lieven Van de Velde (e-commerce expert), Ine Hermans (Hermans Rijwielcenter) en Rudy De Decker (2Wheels)

21.00: Netwerkdrink

Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht. U kan meerdere personen van uw bedrijf inschrijven.

 

Telenet op het industrieterrein


Reeds geruime tijd ijvert BPM ervoor om op het bedrijventerrein een betere internet verbinding te laten realiseren. Verschillende bedrijven, gelukkig niet alle, ondervinden geregeld zware hinder.

Reeds in april vorig jaar hebben wij een informatievergadering ingericht  waar ruim 20 bedrijven aanwezig waren. Niettegenstaande hun beste bedoelingen was Telenet toen niet in staat een treffelijke oplossing aan te bieden. De daarmee gepaard gaande investering was immers veel te groot om gedragen te kunnen worden door een beperkt aantal deelnemers.
Vandaag liggen de zaken anders. Telenet zal in de loop van 2016 wellicht het ganse industrieterrein van Coax-kabel voorzien. Deze realisatie past in het NEXUS project, specifiek voor bedrijvenzones,  en gebeurt in samenwerking met EANDIS. Dit opent voor een aantal bedrijven zeker nieuwe perspectieven.

De realisatie van dit project in 2016 zal gefaseerd verlopen en de bekabeling is als volgt:

– Nijverheidsstraat en Industrieweg: worden deze weken voltooid
– Ambachtsstraat: deels uitgerust , de rest volgt in de loop van 2016
– Steenovenstraat: volledig in orde
– Delften: volledig in orde
– Energieweg: wordt mogelijks gerealiseerd eind 2016

Gezien de grote verscheidenheid in de status van de verschillende straten achten wij een vergadering met de mogelijk betrokkenen nu niet nuttig

Mocht U wel degelijk geïnteresseerd zijn, neem dan onverwijld contact op met ons. Wij zorgen voor snelle en specifieke informatie.

Voor méér inlichtingen:

Fons Van den Bergh
Tel: 0475/41.53.07
manager@bedrijvenparkmalle.be

Eerste nieuwjaarsreceptie


Na een intens jaar van samenwerking met vele bedrijven achtte het bestuur van BPM het nuttig om alle aangesloten leden van BPM te verwelkomen op een laagdrempelige Nieuwjaarsontvangst.

Hiervoor werd dankbaar gebruik gemaakt van het RENAULT AUTOMUSEUM van Robby Vissenberg (Nirotrans), gelegen pal in het midden van het bedrijvenpark.

Voorzitter Kris Huysmans mocht ruim 70 bedrijfsleiders verwelkomen en maakte van de gelegenheid gebruik om de lopende projecten en plannen voor 2016 toe te lichten.

 

De netwerking op dit event toont duidelijk aan hoe weinig bedrijven zijn geïnformeerd over de activiteiten van hun buren. Redenen genoeg om de werking van BPM intensief voort te zetten.