Call us toll free:
Top notch Multipurpose WordPress Theme!

Evaluatievergadering nachtbewaking dd. 7 oktober 2016

okt
19

Evaluatievergadering nachtbewaking dd. 7 oktober 2016

inbrekerOok tijdens deze vergadering in de raadzaal van het gemeentehuis  was er weer een sfeer van algemene tevredenheid. Vooral het feit dat er geen bedrijven afhaken, tenzij bij stopzetting van de activiteiten , bewijst dat het project voldoet aan een behoefte. Zoals nog een drietal anderen,  is nu ook het laatste groot bedrijf (Etap)  nu toegetreden.

De reden van het succesvol optreden van de nachtelijke patrouille moet gezocht worden in de zeer interessante vorm van de bewakingszone . Alleen bedrijven op het Bedrijvenpark en aansluitend op de Antwerpse steenweg komen in aanmerking.

Een verontrustend  punt in de nachtelijke beveiliging blijft het probleem van niet goed gesloten ramen, deuren en poorten. Dit is dan ook hetgeen de patrouille het meest bezighoudt, vooral tijdens de eerste controleronde.  Zeer consequent wordt de bedrijfsleider daaromtrent de volgen de morgen per mail geïnformeerd.

Naast deze toelichting door de Michiel Minjauw , operations manager bij het bewakingsbedrijf  T & D , gaven ook de heren Van Tichelt en Goovaerts van de preventiedienst van de Politiezone Voorkempen , toelichting bij hun ervaringen. Zij noteerden de voorbije 12 maanden 4 (lichte) inbraken (of pogingen) bij niet-deelnemers  en één in het Recyclagepark. Dit laatste valt best mee gezien de problemen die andere recyclageparken hebben. Natuurlijk is dan IGEAN ook erg ingenomen met de nachtelijke bewaking.

Wij wijzen erop dat met dit project  de individuele bedrijven worden bewaakt en niet het Bedrijven park als geheel.  Natuurlijk werkt de  patrouillering preventief voor iedereen! We doen dus nogmaals een beroep op ieders solidariteit om het geheel  betaalbaar te houden. In de vergadering  werd voorgesteld dat ieder zijn eigen buren niet-deelnemers zal aanspreken om hen  ook over de streep te krijgen. Na contactname kan de parkmanager de eventuele aansluiting regelen.

In de verdere discussie bleek dat bepaalde deelnemers interesse hebben in een  uitbreiding van de bewakingsperiode : vroeger beginnen, overdag, in het weekend en tijdens verlofdagen?  Het bestuur zal samen met T & D de behoefte en demogelijkheden verder intensief onderzoeken.

About the Author:

Related Posts

Sorry, the comment form is closed at this time.