Call us toll free:
Top notch Multipurpose WordPress Theme!

Informatievergadering riolering

jul
10

Informatievergadering riolering

Op vraag van de gemeente verspreiden we graag volgend bericht ivm belangrijke rioleringswerken.

Problematiek
De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) plant een grondige renovatie van de pompstations in Schepersdijk en De Schaaf. Maar vooraleer dat kan gebeuren, moeten wij ervoor zorgen dat er zo weinig mogelijk regenwater in het afvalwaterriool terecht komt en omgekeerd. Want dat bepaalt enerzijds de noodzakelijke grootte van de pomp, maar beïnvloedt anderzijds ook de werking van het zuiveringsstation. Daarom moet iedereen regenwater en afvalwater op zijn perceel scheiden en is het belangrijk dat iedereen op de juiste manier aangesloten is.

Wat betekent dat nu voor uw bedrijf?
De Vlaamse Milieu Reglementering (VLAREM) stelt dat iedereen verplicht is om gescheiden aan te sluiten indien er een gescheiden riolering aanwezig is in de straat. Op het industrieterrein is een gescheiden stelsel aanwezig en zou dus iedereen ook gescheiden aangesloten moeten zijn.

De praktijk leert ons dat dit echter niet het geval is. Daar kunnen we nu iets aan doen. Vermoedelijk voeren we in de loop van 2015, in samenwerking met Aquafin en Pidpa-Riolering, de nodige saneringswerken aan de riolering uit. Tegen dan zou ook uw riolering in regel gesteld moeten worden, als dat nu nog niet geval is.

Infovergadering
Hoe dit allemaal concreet in zijn werk gaat en wat de concrete gevolgen zijn voor uw bedrijf, willen wij u vertellen op een infovergadering op dinsdag 26 augustus 2014 om 17.00u in zaal De Kelder van het jeugdcomplex aan de Lierselei 19. We willen u alvast vragen om uw aanwezigheid te bevestigen op onderstaand mailadres. Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Johan Bockx van onze dienst openbare werken op het telefoonnummer 03/310 06 45 of via volgend e-mailadres: openbarewerken@malle.be.

Vriendelijke groeten,
Gemeente Malle

About the Author:

Related Posts

Leave a Comment!

You must be logged in to post a comment.