Call us toll free:
Top notch Multipurpose WordPress Theme!

Missie

Bedrijvenpark Malle wordt in goede banen geleid door een beheerraad, samengesteld uit bedrijfsleiders. Daarnaast bestaan er binnen het Bedrijvenpark Malle verschillende werkgroepen die initiatieven uitwerken zoals onder andere Human Resources, mobiliteit, duurzaam ondernemen en veiligheid. Alle bedrijven, gevestigd op en rond het bedrijventerrein Malle, kunnen zich aansluiten bij de vzw door middel van een lidmaatschap.

Om dit te bereiken stelt BPM vzw zich 4 concrete doelstellingen:

Het aanmoedigen, ondersteunen en bevorderen van samenwerking tussen bedrijven in het bedrijvenpark;

 

Het organiseren van netwerkmomenten, niet alleen tussen bedrijven, maar ook met andere partners (bedrijven buiten Malle, overheids- en andere instaties, …);

 

De schakel vormen tussen het bedrijvenpark en overheden en instanties. Enerzijds om het bedrijvenpark te vertegenwoordigen en zaken te realiseren, anderzijds om te zorgen voor een duidelijke communicatie van en naar de bedrijven;

 

Het begeleiden of realiseren van concrete projecten op het terrein om het bedrijvenpark te verduurzamen en kwaliteiten te behouden of verder uit te bouwen.


BPM vzw bestaat uit een bestuur, waarrond concrete taken verdeeld worden over een aantal specifieke werkgroepen. Alle bedrijven in en rond het Bedrijvenpark Malle kunnen aansluiten door middel van een lidmaatschap.