Call us toll free:
Top notch Multipurpose WordPress Theme!

Telenet op het industrieterrein

jan
28

Telenet op het industrieterrein

Reeds geruime tijd ijvert BPM ervoor om op het bedrijventerrein een betere internet verbinding te laten realiseren. Verschillende bedrijven, gelukkig niet alle, ondervinden geregeld zware hinder.

Reeds in april vorig jaar hebben wij een informatievergadering ingericht  waar ruim 20 bedrijven aanwezig waren. Niettegenstaande hun beste bedoelingen was Telenet toen niet in staat een treffelijke oplossing aan te bieden. De daarmee gepaard gaande investering was immers veel te groot om gedragen te kunnen worden door een beperkt aantal deelnemers.
Vandaag liggen de zaken anders. Telenet zal in de loop van 2016 wellicht het ganse industrieterrein van Coax-kabel voorzien. Deze realisatie past in het NEXUS project, specifiek voor bedrijvenzones,  en gebeurt in samenwerking met EANDIS. Dit opent voor een aantal bedrijven zeker nieuwe perspectieven.

De realisatie van dit project in 2016 zal gefaseerd verlopen en de bekabeling is als volgt:

– Nijverheidsstraat en Industrieweg: worden deze weken voltooid
– Ambachtsstraat: deels uitgerust , de rest volgt in de loop van 2016
– Steenovenstraat: volledig in orde
– Delften: volledig in orde
– Energieweg: wordt mogelijks gerealiseerd eind 2016

Gezien de grote verscheidenheid in de status van de verschillende straten achten wij een vergadering met de mogelijk betrokkenen nu niet nuttig

Mocht U wel degelijk geïnteresseerd zijn, neem dan onverwijld contact op met ons. Wij zorgen voor snelle en specifieke informatie.

Voor méér inlichtingen:

Fons Van den Bergh
Tel: 0475/41.53.07
manager@bedrijvenparkmalle.be

About the Author:

Related Posts

Sorry, the comment form is closed at this time.